Karl Marx ve Matematik (Yosum Kurtulmaz)
Öner Ünalan'ın "Dil Günlüğü"
Seksüel Seçme'nin Yeni Baskısı
Öner Ünalan'ın Ardından
İnsanın Türeyişi (Tanıtım)
Öner Ünalan'ın Şiire İlgisi Üzerine
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmak
Güncelleme: 06. 01. 2020

ragipgelencik.net | BLOG

Bu bölümde Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), çalışmaları ve çalışma alanlarıyla ilgili gördüğümüz konularda yazmaya çalışacağız...


KARL MARX VE MATEMATİK (Yosum Kurtulmaz) >>

Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Trier kentinde doğdu. Bu kentteki Gymnasium'dan (Almanya'da gidilebilecek en yüksek dereceli lisedir. Türkiye'de lise düzeyinin üstündedir.) mezun olduktan sonra, önce Bonn'da daha sonra Berlin'de üniversiteye devam etti. Önce hukuk öğrenimi gördü fakat daha sonra tarih ve felsefeyi seçti. 1841'de "Demokritos - Epikür Felsefelerinin Karşılaştırması" üzerine hazırladığı tezle doktorasını verdi. ...

ragipgelencik.net | 06 Ocak 2020

[Sayfa başı]


ÖNER ÜNALAN'IN "DİL GÜNLÜĞÜ" >>

Öner Ünalan, 1973-74, 1979, 1995-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü Cemal Süreya'nın Papirüs, Veysel Çolak'ın Dize ve Evrensel Kültür'ün birkaç sayısında yayımladığı dil günlüklerini, 1999 Ekiminde kitaplaştırdı. 166 daktilo sayfası tutan "Dil Günlüğü", ne yazık ki, gönderdiği yayınevlerinin yayın kurullarınca gereğince değerlendilemedi ve sağlığında yayınlanamadı. ...

ragipgelencik.net | 09 Aralık 2016

[Sayfa başı]


SEKSÜEL SEÇME'NİN YENİ BASKISI >>

Eylül 2009'da "Türlerin Kökeni"ni, Ekim 2013'te "İnsanın Türeyişi"ni basmaya başlayan Evrensel Basım Yayın, Ocak 2016'da "Seksüel Seçme"yi basarak, Öner Ünalan'ın deyişiyle, "Darwin'in genel okuru ilgilendiren üç kitabını" da yayınlamış oluyor. ...

ragipgelencik.net | 29 Ocak 2016

[Sayfa başı]


ÖNER ÜNALAN'IN ARDINDAN >>

Öner Ünalan'ı (Ragıp Gelencik) 27 Ocak 2011'de yitirdik. Geçen üç yılda, Öner Ünalan'la ilgili yaşanan gelişmeler şöyle özetlebilir: ...

ragipgelencik.net | 26 Ocak 2014

[Sayfa başı]


İNSANIN TÜREYİŞİ (Tanıtım) >>

Charles Darwin’in genel okuru ilgilendiren üç kitabı var: “Türlerin Kökeni”, “İnsanın Türeyişi” ve “Seksüel (Eşeysel) Seçme”. Darwin ve organik evrim kuramı üzerine değerli kitaplar yayınlayan Evrensel Basım Yayın, Darwin’in doğal seçme veya en uygunların kalımı teorisini ortaya koyduğu ve teoriye yöneltilen itirazları yanıtladığı “Türlerin Kökeni”nin ardından, “İnsanın Türeyişi”ni de Ekim 2013’te okuyucularına sundu. ...

ragipgelencik.net | 10 Ocak 2014

[Sayfa başı]


ÖNER ÜNALAN'IN ŞİİRE İLGİSİ ÜZERİNE >>

Öner Ünalan, 1994'te "Gelencikler" adıyla kitaplaştırdığı şiirlerini yazıldıkları yere göre iki kesime ayrmış ve tarihlerine göre sıralamıştır. Kitabın "Ankaralı Gelencikler" adlı birinci bölümünde 26, "Sıvaslı Gelencikler" adlı ikinci bölümünde 5 şiir vardır. ...

ragipgelencik.net | 28 Haziran 2013

[Sayfa başı]


BATI KAYNAKLI SÖZCÜKLERE KARŞILIK BULMAK >>

Tanıtma yazısı sayılabilecek bu kısa yazı, bir yıldan uzun süre önce tasarlandı... Dil Derneği'nin yayınladığı Çağdaş Türk Dili dergisinin Şubat 2012 tarihli sayısında yer alan "Dil Derneği Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurul Çalışması" başlıklı yazı bize, Batılı sözcüklere karşılık bulmakta karşılaşılan güçlükleri düşündürdü. ...

ragipgelencik.net | 26 Haziran 2013

[Sayfa başı]


"DARWIN NE YAPTI?"NIN YENİ BASKISI >>

Darwin adı, organik evrim teorisinde silinmez bir damgadır. Bu teori, yeryüzünde yaşayan ve eskiden yaşayıp tükenmiş türlerin nasıl ortaya çıktıklarını aydınlatma çabasının ürünüdür. ...

ragipgelencik.net | 04 Aralık 2012

[Sayfa başı]


ÖNER ÜNALAN'IN "DİL GÜNLÜĞÜ" ÇIKTI >>

Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), 1973-74, 1979, 1995-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü çeşitli dergilerde yayımladığı dil günlüklerini, 1999 Ekiminde kitaplaştırmış, ancak yayımlayamamıştı. Kitap, Öner Ünalan'ın ölümünden bir yıl sonra, Ocak 2012'de Evrensel Basım Yayın'ca yayınlandı. ...

ragipgelencik.net | 15 Şubat 2012

[Sayfa başı]


"KARINCAYI İNCİTMEYEN ADAM" >>

Öner Ünalan'a 1965 Yunus Nadi Armağanı kısa öykü birincilik ödülünü kazandıran "Karıncayı İncitmeyen Adam" adlı kısa öyküsü üzerine birkaç değini: ...

ragipgelencik.net | 03 Ocak 2012

[Sayfa başı]


ÇEVİRİ KİTAPLARIN KÜNYELERİ >>

Öner Ünalan'ın "1902 Doğumlular" çevirisinin üç ayrı yayınevince yapılan baskılarında, çeviriye kaynaklık eden kitap belirtilmemiştir. Öner Ünalan'ın kitaplığındaki, Ernst Glaeser'ın sağlığında basılan Almanca kitap şudur: Ernst Glaeser, "Jahrgang 1902", Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1958. ...

ragipgelencik.net | 02 Ekim 2011

[Sayfa başı]


SEKSÜEL SEÇME >>

"Seksüel Seçme", Nisan 1977'den bu yana (2012) ikinci kez basılamamıştır ve ilk baskısı hala satılmaktadır. Kitaptan kaç tane basıldığını bilmiyoruz; kaç tane basılmış olursa olsun, Türkiye'de Darwin'e ve organik evrim kuramına karşı az çok ilgi olduğu, ya da olması gerektiği düşünüldüğünde, "Seksüel Seçme"nin hala 35 yıl önceki baskısının piyasada olması şaşırtıcı mı? ...

ragipgelencik.net | 28 Temmuz 2011

[Sayfa başı]


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.