ragipgelencik.net | BLOG


SEKSÜEL SEÇME

"Seksüel Seçme", Nisan 1977'den bu yana (2011) ikinci kez basılamamıştır ve ilk baskısı hala satılmaktadır.[i] Kitaptan kaç tane basıldığını bilmiyoruz; kaç tane basılmış olursa olsun, Türkiye'de Darwin'e ve organik evrim kuramına karşı az çok ilgi olduğu, ya da olması gerektiği düşünüldüğünde, "Seksüel Seçme"nin hala 34 yıl önceki baskısının piyasada olması şaşırtıcı mı? Kitap ("İnsanın Türeyişi"yle birlikte)[ii] İngiltere'de daha yayınlandığı gün 5.267 nüsha satılmıştır. Demek ki "Seksüel Seçme"ye, biyoloji öğretmenleri ve üniversitelerin biyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de yeterince ilgi göstermemektedir. Bu durumu, Darwin'in kitaplarının aşağı yukarı 110 yıl sonra Türkçeye çevrilebilmesinin nedenlerine, daha doğrusu, onların uzantılarına ve sonuçlarına bağlamak yerinde olur, sanırız.

Lephornis ornatus, erkeği ve dişisi.
("Seksüel Seçme", Resim 45, s. 238)

Burada, bir öykücüğe (anecdote) yer vermek isteriz: Olasılıkla 1997 yılında, Öner Ünalan, anlattığına göre bir arkadaşıyla Ankara'nın ünlü Sakarya Caddesi'nde bir yere oturmuş söyleşirken, söz, Darwin, Darwincilik ve organik evrim kuramını işleyen yerli kitaplardan açılmış. Arkadaşı, yakın zamanda bir biyoloji profesörünün "tuğla gibi" bir kitabının yayınlandığını söyleyince, Öner Ünalan, kitabı görmediğini, ancak akademik çevrelerin, genellikle, Darwin'i birinci el kaynaklardan tanımadığını, örneğin, o profesörün kitabının kaynakçasında Darwin'in herhangi bir kitabının yer almıyor olabileceğini söylemiş. Arkadaşı, olur mu öyle şey, diyerek, masadan kalkıp bir koşu yakındaki bir kitapçıya gitmiş, o "tuğla gibi" kitabı satın alıp dönmüş. Kitabın kaynakçasına baktıklarında, gerçekten de Darwin'in herhangi bir kitabının yer almadığını görmüşler.

Burada, Darwin okunmadan organik evrim kuramı öğretilemez ve öğrenilemez, demek istemiyoruz. Amacımız, ülkemizde yaşambilimcilerin bile Darwin'in kitaplarına az çok ilgisiz kaldıklarını vurgulamak. Genellikle böyle. Örneğin, bir fizik öğrencisine, Maxwell'in "A Treatise on Electricity and Magnetism" (1873) kitabı okutulmadan, hatta hiç anılmadan da alan teorisi öğretilebilir. Öğretiliyor da. Bir büyük bilimciyle, olanaklı en doğrudan yolla ilişki kurmanın da kazandıracağı şeyler olduğu gözden kaçıyor ya da görmezden geliniyor.

Peki, o "tuğla gibi" kitaba ne olmuş? Öner Ünalan, arkadaşının armağan ettiği kitapla evine dönmüş.

ragipgelencik.net | 28 Temmuz 2011 | Yanıtla >>

[Sayfa başı]


i Charles Darwin, "Seksüel Seçme" (çev. Öner Ünalan), Onur Yayınları, Ankara, Nisan 1977. (Çeviriyle ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)

Öner Ünalan'ın, Türkiye Yazıları'nın Nisan 1977 tarihli sayısında yayınlanan "Seksüel Seçme" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız. (Yazının yayınlanma tarihiyle, kitabın basım tarihi örtüşüyor: Nisan 1977.)

ii Bkz.: Charles Darwin, "İnsanın Türeyişi" (çev. Öner Ünalan), 7. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Nisan 1995. (Çeviriyle ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.