ragipgelencik.net | BLOG


ÖNER ÜNALAN'IN "DİL GÜNLÜĞÜ" ÇIKTI

Kısa ve öz yazmayı yeğleyen Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), dil günlüklerinde, ırasına uygun yazınsal türü bulmuş görünüyor ve bütün içtenliğiyle, kişiliği ve dünya görüşüyle okurun karşısına çıkıyor.

Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), 1973-74, 1979, 1995-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü çeşitli dergilerde yayımladığı dil günlüklerini, 1999 Ekiminde kitaplaştırmış, ancak yayımlayamamıştı. Kitap, Öner Ünalan'ın ölümünden bir yıl sonra, Ocak 2012'de Evrensel Basım Yayın'ca yayınlandı.[i]

Öner Ünalan'ın dil günlüklerinde, yalnızca dilsel sorunları değil, dille ilişkili ve dile de yansıyan sorunları ve bunların nesnel bir değerlendirmesini; dilsel sorunların çözümlenmesinde niçin hemen her zaman 'dil'—'ideoloji ve politika' ilişkisinin göz önünde tuttulması gerektiğini vb., kimi zaman göndermeler, kimi zaman "şaka yollu takılmalar" eşliğinde okuyacaksınız...

Dil günlükleri, Öner Ünalan'ın, kitabının "Önsöz"ünde söylediği gibi, "dil ile ilişkili gözlemler, izlenimler, anıcıklar, düşünceler, eleştiriler"... Bir bakıma kolay metinler bunlar; günlük tarzında yazılmış olmalarının sağladığı bir kolaylık var. Ve bir bakıma zor metinler; çünkü kısa denemeler ve incelemeler... Ve en önemlisi, düşündüren ve sorduran metinler.

Öner Ünalan'ın 28 Mayıs 1973'te yazdığı, kitapta yer alan ilk günlük şöyle:

"Öğleyin Cemal Süreya ile buluştuk. Ona bir dil günlüğü tutmaya başladığımı söyledim. İlgilendi ve dedi ki: 'Belki bu konuda hiç günlük tutulmamıştır. Yayımlama! Papirüs'te yayımlarız.'
"Cemal Papirüs'ü yeniden çıkaracak. Ocakta."

Kitapta yer alan son günlüğün tarihi ise, 14 Ekim 1999.

* * *

Öner Ünalan'ın yakın dostu Ahmet Say, kitabın yayına hazırlanma sürecinde yardımını ve emeğini esirgememiş; baskı öncesi metni baştan sona okuyup düzeltmiş; kitaba, Öner Ünalan'ı ve dil çalışmalarını tanıtan değerli bir giriş yazısı da yazmıştır. Evrensel Basım Yayın ise, "Dil Günlüğü"nü basarak, bu özel durumda da, tutarlı ve sağlam bir yayın politikası olduğunu göstermiştir.

* * *

Ahmet Say'ın "İşte Size Bir Kılavuz Kitap" adlı giriş yazısını okumak için buraya tıklayınız.
Öner Ünalan'ın, Evrensel Kültür'ün Aralık 1998 tarihli sayısında yayınlanan, günlük, günlük tutmak, vb. ile ilgili düşüncelerini anlattığı "Günlüklü Düşünceler" adlı yazısını okumak için buraya tıklayınız.
ragipgelencik.net | 15 Şubat 2012 | Yanıtla >>

[Sayfa başı]


i Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), "Dil Günlüğü", 1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ocak 2012. (Kitapla ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.