ragipgelencik.net | BLOG


"DARWIN NE YAPTI?"NIN YENİ BASKISI

Öner Ünalan'ın yazdığı Darwin ve organik evrim kuramı üstüne popüler bir kitap olan "Darwin Ne Yaptı?"nın son baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı.[i]

Darwin adı, organik evrim teorisinde silinmez bir damgadır. Bu teori, yeryüzünde yaşayan ve eskiden yaşayıp tükenmiş türlerin nasıl ortaya çıktıklarını aydınlatma çabasının ürünüdür. Darwin'e varıncaya kadar yaşambilim, dağınık bilgiler toplamından başka bir şey değildi. Darwin teorisiyle bu dağınık bilgileri toparlamıştır. Yaşambilim, Darwin'le birlikte ve ondan sonra materyalist ve diyalektik bir temele oturmuş, gerçekten bir bilim olmuştur.

Bugün yaşambilimsel evrimin nedenleri, yolları üzerine daha çok şey biliniyor, ama modern yaşambilimin kurucusu olan Darwin'in doğal ve seksüel seçme ilkeleri geçerliklerini yitirmiş değildir. Değerden düşen, Darwin'in soyaçekimle ilgili varsayımlarıdır. Darwin, doğal seçme ile seksüel seçmenin evrimin biricik yolu olduğunu da öne sürmemiştir. Onların yalnızca en önemli yollardan olduğunu özellikle vurgulamıştır. Çağındaki bilgileri çok iyi değerlendirmiş olan Darwin, ne yazık ki, soyaçekim konusunda bilimsel verilerden yoksundu, ama soyaçekimin evrim yasalarından biri olduğunu gereğince belirtmiştir.

Bu değerli bilimciyle Türkiye ne yazık ki çok geç tanışmıştır. Ülkemizde uzun yıllar Darwin sanki yok sayılmıştır. Darwin'in organik evrim teorisini ortaya koyduğu "Türlerin Kökeni" (1858), ancak 1970'te yayımlanmıştır. Darwin'in genel okuru ilgilendiren yapıtlarının dilimize yüz yılı aşkın bir gecikmeyle çevrilebilmiş olması, bilinçli bir politikayla nasıl bir düşünsel ve bilimsel geriliğe itildiğimizi gösteren olgulardan biridir. Bu nedenle, Darwin'i yalnız yaşambilimsel bakımdan değerlendirmek hem eksik hem yanlış olur. Darwin adı geçen her yerde ya bilimsel bir yaklaşım, ya ideolojik bir savaşım, ya da ikisi birden vardır.

Bugün organik evrim teorisinin karşısında ikinci bir bilimsel teori yoktur. Dahası, bilim çevrelerinde organik evrim teorisi tartışılıyor da değildir. Darwin'in organik evrim teorisini göz önünde tutarsak, bu teorinin doğruluğu kanıtlanmıştır. Evrim artık yaşambilimin bir dalı olmuştur. Ama politik ve ideolojik amaçlarla teori hala tartışılıyormuş, çürüklüğü gösteriliyormuş gibi bir hava yaratılmaktadır. 

Darwin'in genel okuru ilgilendiren yapıtlarını ("Türlerin Kökeni"[ii], "İnsanın Türeyişi"[iii], "Seksüel Seçme"[iv]) Türkçeye kazandıran Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?" adlı popüler kitabını, özellikle Türkiye koşullarında yetişmiş kişileri göz önünde tutarak yazmıştır. Kitabında, "Yeryüzündeki canlılar nasıl var oldu ya da türler nasıl ortaya çıktı?" sorusundan başlayarak Darwin'i ve yöntemini tanıtmakta, çağdaşlarıyla ilişkilerini ele almakta, yaşambilimin Darwin'le birlikte ve ondan sonraki gelişmesinin neler gösterdiğini, kısaca Darwin'in bilim tarihindeki yerini anlatmaktadır.

* * *

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinin 5. sayısında (1978) yayınlanan ve Darwin'in bilimsel çalışmalarını konu edinen "Darwin Ne Yaptı?" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

ragipgelencik.net | 04 Aralık 2012 | Yanıtla >>

[Sayfa başı]


i Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?", 1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2012. (Kitapla ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)

ii Charles Darwin, "Türlerin Kökeni" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Haziran 1970).

iii Charles Darwin, "İnsanın Türeyişi" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Haziran 1973).

"İnsanın Türeyişi"ni ilk kez iç hastalıkları uzmanı Dr. Yavuz Erkoçak Almancasından Türkçeye çevirmiştir ve kitap Aralık 1968'de Sol Yayınları'nca basılmıştır. Bu, Darwin'in Türkçeye çevrilen ve basılan ilk kitabıdır. Bkz.: Charles Darwin, "İnsanın Türeyişi" (çev. Yavuz Erkoçak), 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Aralık 1968.

iv Charles Darwin, "Seksüel Seçme" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Nisan 1977).


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.